A Review Of תגיש לי

מבחינה בטחונית המצב פה משמעותית הרבה יותר טוב מאשר בישראל. הרצח האחרון המחיש את זה.

I'm knowledgeable that there's a long-managing dispute concerning Israeli copyright wherein you appear to be concerned. The dispute seems for being scattered about dozens of pages and Therefore an uninvolved user can not conveniently stick to it.

cc-by-sa-all to launch it under the multilicense GFDL moreover Imaginative Commons Attribution-ShareAlike All-Variation license or PD-self to release it into the general public domain. See Commons:Copyright tags for the entire list of copyright tags you could use.

When you designed this file, remember to Be aware that the fact that it's been proposed for deletion isn't going to automatically suggest that we do not worth your kind contribution. It simply ensures that just one particular person believes that there is some specific trouble with it, like a copyright concern.

Image deletion warning Image:PP105.jpg has been detailed at Commons:Deletion requests so the Local community can examine regardless of whether it should be stored or not. We'd enjoy it if you could head to voice your opinion concerning this at its entry.

לא תהיה מדינה יהודית חילונית, כי עד איזה קו אתה מותח את החילוניות? תחבורה ציבורית בשבת? כן/לא?

cc-by-sa-all to release it beneath the multilicense GFDL in addition Artistic Commons Attribution-ShareAlike All-Variation license or PD-self to release it into the public domain. See Commons:Copyright tags for the complete list of copyright tags you can use.

We use your LinkedIn profile and activity information to personalize adverts and also to demonstrate a lot more related ads. You are able to change your advert Choices anytime.

בזמן שחזרנו הביתה מהעבודה אצל רייכסמן סיפר לי, את הסיפור הזה, אני לא אשכח מהר. אמר שהיה חבר באצ"ל, כבר ברוסיה היה ראש תא בית"ר, המשיך וסיפר על פעולות שונות, אבל נחרט בי הסיפור הבא, סיפר שמישהו בבית החרושת ידע שיש לו בארון החשמל מעטפה עם שמות חבריו לתא לעת הצורך . מישהו שרצה למסור אותו או להסגיר את כל חבריו.. "..החיילים הבריטיים הגיעו באחת לכל קצווי בית החרושת לספירט, הסרג'נט נכנס למשרד המנהל מר רייכסמן והציג בפניו צו חיפוש מטעם ממשלת הוד מלכותה, באותה העת כבר היו כעשרה חיילים עולים במדרגות הברזל לקומה השניה, עוד כמה הקיפו את  הבניין ועוד חיילים היו מסביב ובכביש הראשי החוצה בין בית החרושת לבין המחסן. מישהו זעק " הבריטים באים " אבי במהירות אין קולית זינק ממקומו לעבר ארון החשמל של הדודים, שלף משם מעטפה רץ באימה לקומת הגג וזרק את המעטפה לארובות הדודים. החיילים הבריטים ניגשו ישר לארון החשמל משלא מצאו בו שאלו אם יש עוד ארונות חשמל, בטח שיש ענו להם והדריכו אותם, בבית החרושת היו כמה וכמה ארונות חשמל. הסרג'נט קרא למר רייכסמן ושאל אותו ישירות אם יש כאן רוויזיוניסטים? מר רייכסמן לא התבלבל, הרי אדוני רואה שכולם פועלים והרוויזיוניסטים בעלי הממון , אלו לא ילכלכו ידיהם כאן. הסרג'נט העיף מבט זועם הוציא את המשרוקית ואסף את חייליו. מישהו מסר אותו, מישהו כמו מה שנקרא "אחים לנשק".    

File:Ghetto IMG 4349.JPG has become marked as a achievable copyright violation. Wikimedia Commons only accepts absolutely free information—which is, illustrations or photos and various media information which might be employed by any person, for almost any intent. Standard copyright regulation doesn't grant these freedoms, and Except if pointed out otherwise, every little thing you discover on the web is copyrighted and never permitted below.

If you designed this file, please Observe that the fact that it's been proposed for deletion doesn't automatically mean that we don't benefit your type contribution. It simply just implies that just one individual thinks that there is some distinct problem with it, like a copyright difficulty.

וכמו שכתבת כאן בעצמך, ככל שעובר הזמן אפשרויות ההגירה למדינות ה"נחשבות" רק הולכות ומצטמצמות.

ז. אני לא משכך ספקות, כי אין לי ספקות יותר, בטח לא אחרי השנה הקשה שעברתי, גם אם אהיה מובטל פה כמה חודשים, וגם אם אאלץ לעבוד בעבודה פשוטה, כשאני רואה את ההבדלים בחינוך website פה לעומת הארץ, קשה לי לחשוב על תסריט שבו אנחנו חוזרים.

ד. "חיים טוב" זה יחסי. אף סכום כסף לא יוכל לקנות לך למשל חינוך ציבורי כמו באסטרליה, ואם אתה הולך על חינוך פרטי - עדיף שלא אספר לך מה רמת החינוך הפרטי פה, כי זה באמת מדע בדיוני. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “A Review Of תגיש לי”

Leave a Reply

Gravatar